ชำระเงิน

ค้นหารายการชำระเงิน
เลขที่ใบสั่งซื้อ หรือ เลขที่ใบส่งของ

กลับหน้าหลัก

คณะ/ส่วนงาน ไม่สามารถชำระเงินล่วงหน้าผ่านระบบ QR Payment ได้ กรุณาชำระเงินหลังจากได้รับสินค้าแล้วเท่านั้น